"Хэрэглэгчийн яриа:Cedeshed"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "{{Welcome}} Сайн байна уу. Таны оруулж байгаа агуулга автомат орчуулгын хэрэгсэл ашигласан мэт ойлгомжгүй, мөн буруу орчуулгууд байгааг анхаарна уу. Баярлалаа. Хүндэтгэсэн, ~~~ ~~~~"
(Хуудас үүсгэв: "{{Welcome}} Сайн байна уу. Таны оруулж байгаа агуулга автомат орчуулгын хэрэгсэл ашигласан мэт ойлгомжгүй, мөн буруу орчуулгууд байгааг анхаарна уу. Баярлалаа. Хүндэтгэсэн, ~~~ ~~~~")
Tags: Source New topic
(Өөрчлөлт алга)