"Мэдээллийн аюулгүй байдал"-ны өөр хувилбарууд

б
202.131.249.198 (яриа)-н хийсэн засваруудыг Munkhzaya.E-ий хийсэн сүүлийн засварт буцаан шилжүүллээ.
Tags: Visual edit Reverted
б (202.131.249.198 (яриа)-н хийсэн засваруудыг Munkhzaya.E-ий хийсэн сүүлийн засварт буцаан шилжүүллээ.)
Tag: Rollback
# Аюулын үнэлгээ хийж тодруулна.
# Эмзэг байдлын үнэлгээ хийж тодруулна.
# Аюул бүрийн учруулж болох хор хохирол, хэрэгжүүлж болох магадлалыг тооцолонтооцоолон гаргана.
# Дээрх үнэлгээний үр дүнд тулгуурлан эд хөрөнгө, аюул, эмзэг байдал, магадлал, хор хөнөөлийн хамаарлыг тооцож эрсдлийг эрэмбэлэн гаргана.
# Эрсдлийн эрэмбэ дээр тулгуурлан хүлээн зөвшөөрч болохгүй эрсдлүүдийг бууруулах цогц арга хэмжээ, тухайлбал төрөл бүрийн хяналт, зохион байгуулалтын арга хэмжээ, бодлого, журам, техник, технологийн хамгаалалт хэрэгжүүлнэ. Энэ үед бүтээмжид нөлөөлөх байдал, хэмнэлт, зардал үр ашгийн харьцаа, хамгаалах эд хөрөнгийн үнэ цэнэ зэргийг харгалзсан байна.