"Биг Бэн"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
«Биг Бен» анх Лондонгийн 6 хонхнуудын хамгийн том хонх байсан бөгөөд нэр нь зөвхөн цаганд болон цамхагт хамааруулдаг байжээ. Хонхыг цутгах үед Биг Бен Нэгдсэн Вант улсын хамгийн том бөгөөд хүнд хонх байжээ. Түүний жин нь 13,7 тонн байсан бөгөөд энэхүү дээд амжилтыг 1881 онд Том Пол хонхонд (17 тонн) алдсан байна.
 
2017 оноос 2022 оны зун хүртэл 100110 сая ам.долларын өртөг бүхий иж бүрэн засвар хийж байгаа болно.
 
== Нэр ==