"Компьютерын сүлжээ"-ны өөр хувилбарууд

(Сүлжээ гүүр)
Tags: Visual edit Mobile edit Mobile web edit
a. Сүлжээний архитектур бүтэц : Компьютерын сүлжээ нь шаардлагатай программ хангамжаас гадна, дараах гурван үндсэн хэсгээс бүрднэ:
 
1. Server (хэрэгцээтэй мэдээлэлийг хадгалж буй компьютер),
 
2. Client (хэрэглэгч буюу сервер дээрхи мэдээлэлд хандаж буй компьютер),
Anonymous user