"Иохан"-ны өөр хувилбарууд

Үндэслэлгүй нэршлийг засав
Tags: Mobile edit Mobile web edit
(Үндэслэлгүй нэршлийг засав)
 
'''Иоханы бичсэн Сайн мэдээний Ариун айлдалмэдээ''' нь ([[Грек хэл|Грек]] τὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιον) МЭ 80-95 оны үед бичигдсэн. [[Дөрвөн дагалдагчийн бичсэн Сайн Мэдээ| Сайн мэдээний дөрвөн Ариун айлдлын]] номон дундаас хамгийн онцлогтой ном бөгөөд нөгөө гурван номд орхигдсон байдаг Есүсийн Иудей, Иерусалим дахь үйлчлэлийн тухай илүү ихийг өгүүлсэн байдаг. Бичигч нь өөрийгөө "[[Есүс|Есүсийн]] хайртай шавь" хэмээн далдалсан байдаг. (Иохан 13:23, 19:26, 20:2, 21:7,20) Эртний Христэд итгэгчдийн гэрчлэл баг уг сайн мэдээнд заасан баримтуудаас үзвэл уг номын зохиолч нь Христийн анхны арван хоёр шавийн нэг, Есүсийн ойрын хүрээний хүн (Петр, Иаков, Иохан) Зебеедений хүү [[Гэгээн Иохан]] хэмээн заадаг. Иохан энэхүү сайн мэдээгээ [[Ефес хот|Ефес хотод]] сууж байхдаа бичсэн бөгөөд бичиж байх үедээ нас дээр гарсан байсан хэмээн түүхчид үздэг. Ном нь дэс дараалалтайгаар бичигдсэн нийт 21 бүлэгтэй.
 
{{stub}}
756

edits