"Коммунизм"-ны өөр хувилбарууд

deleted machine translation
(deleted machine translation)
Tag: 2017 source edit
Коммунист зөвлөл, марксист бус хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч коммунистууд, замбараагүй коммунистууд гэх мэт коммунистууд шилжилтийн манлай намын эсэргүүцдэг ба коммунизмын байгуулал дах капитализмын эхлэлийг дэмждэг. Өргөн цар хүрээний онолууд дах тэдгээр коммунистуудын бодлоор ялгаатай эдийн засгийн хөдөлгүүрүүд(Жишээ нь хоол хүнсний хэрэглээ, боловсрол, эмнэлэг гэх мэт) байдаг гэж үздэг. Зарим коммунистууд үйлдвэрлэлийн үндсэн хүчин зүйлийг өмчлөх хувийн өмч ноёрхсон капиталист нийгэмд үйлдвэрлэлийн нийгмийн шинж хөгжлийн явцад улам бүр хөгжиж, энэ нь нийгмийн үйлдвэрлэлийн үр дүнг эзэмших хувийн эзэмшил, хувийн өмчтэй эвлэршгүй зөрчилтэй болж эцэстээ социалист хувьсгал хийж ажилчин ангийн засаглалыг тогтоон капитализмыг устгах замаар социализмыг тогтоон коммунизмыг байгуулахад хүргэнэ. Капитализмын бүтээгдэхүүн болох пролетари анги зөвхөн өөрийнхөө хүчээр өөрийгөө чөлөөлж чадах тул энэ анги улс төрийн засгийн эрхийг байлдан авах нь түүхэн зайлшгүй шинжтэй. Капитализм бол хувийн өмч, мөлжлөгт үндэслэдэг тул шударга биш нийгэм мөн. Харин коммунизм бол төгс энэрэнгүй нийгэм байх болно гэж коммунистууд үздэг.
Орчин үеийн толь бичигт социалогичид ба улс төрийн тайлбарлагчид улс төрийн зонхилох чиг хандлагын талаар маргалддаг, коммунизм нь голдуу улс төрийн намуудын бодлогуудыг дурьдсан байдаг ба эдийн засгийн бодит байдлыг харгалзахгүйгээр өөрсдөө тэргүүлдэг. Социалист Бүгд Найрамдах Вьетнам Улсын эдийн засгийн “Дой Мой” оруулах бодлогууд агуулж байдаг. Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс эдийн засгийн систем нь социалист зах зээлийн системийг агуулсан байдаг. Зөвлөлт холбоот улсын эдийн зөсгийн тогтолцоо нь Ленинист бус социалстоор “капиталист улс” хэмээн тодорхойлогдсон байдаг.
 
 
== Нэр томьёо ==
 
Марксизмийн мөчир салаа болсон Троцкийзмийг Лев Троцкий хөгжүүлсэн байна. Дэлхийн эргэлт онолын оронд нь Байнгын эргэлтийн онол ба нэгэн хотын социализм мөн 2 үе шаттай онол дэмжсэн.
 
 
== Коммунизмын бөөнөөр устгасан хэргүүд ==
Коммунист дэглэмийг тогтоох үед 1917-1990 онуудад нийт 100 сая гаруй (100 000 000) энгийн номхон иргэдийг дэлхий даяар харгислан устгажээ.<ref>[https://www.hawaii.edu/powerkills/COM.ART.HTM Коммунизм хичнээн хүнийг үгүй хийсэн бэ? Хавайн Их Сургууль]</ref> <ref>[http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_killings_under_Communist_regimes Коммунизмын аймаглан устгалт]</ref> Үүнээс Монгол улсад гэхэд нийт үндэстний 10% гаруй буюу 80 000 - 100 000 орчим иргэдийг 1921-1939 онуудад устгаж Монголын нийгмийг айдаст автуулж байж Коммунизмын үзэл суртлыг нийгэмд тулгасан байдаг.<ref>[http://www.amazon.com/The-Black-Book-Communism-Repression/dp/0674076087 Коммунизмын хар ном, Жин Лиус бусад 1999]</ref> Украйнд 1929-1939 онуудад ЗХУ-ын Коммунист харгислалыг нийтээр өлсгөлөнд оруулах аргыг хэрэглэж 5-7 сая иргэдийг өлсгөлөнгөөр устгаж байж Коммунист дэглэмийг тогтоосон түүхтэй. <ref>[http://www.amazon.com/Execution-Hunger-Holocaust-Miron-Dolot/dp/0393304167/ref=sr_1_1?s=books Өлсгөлөнгөөр цаазлах, Мирон Долот, 1987]</ref>
 
 
 
==Марксист коммунизм==
===Марксизм-Ленинизм===
Марксизмд Владимир И. Ленин хувьсгалт намыг удирдан зохион байгуулахад их хувь нэмэр оруулсан,Тротскизм нь Лев Троцкийгийн Марксизмын санаа байсан,тэр хооронд Ленинээр хуурамч санаа гаргуулан, Тухайн үеийн Хятадын нийгмийн нөхцөл байдалд тохируулж Маоизм нь Марксикмд Мао Зедонгийн онол гаргаж, мөн газар тариалангийн ажилчдын хэрэгцээнд дэмжлэг үзүүлж, маш жижиг хотын хэсэг ажилчид энэ хөдөлгөөнд нэгдсэн. Marxism-Leninism, Trotskyism, зөвлөл коммунизм, Luxemburgism, Анархикоммунизм, Христосын коммунизм гэсэн өөрөө-олонд нэртэй коммунистууд барьц , оруулах, коммунизмууд нь өөр өөр урсгалтай. Эдгээр Марксизмын Marxist-Leninist онолын салбарууд 19-20-р зууны 4-р хагасын сүүл үе хүртэл (1989)Олон Улсын Харилцаанд хөдөлгөгч хүч байсныг хүмүүс сайн мэддэг. Мөн түүхчид коммунизмын үед нуралтыг юунаас болсоныг дурддаг. Ямартай ч коммунизмын бусад төрлүүд дэлхий даяар өргөн тархсан, өөр өөр хувийн хөдөлмөр хөдөлгөөн худалдаа нэгдлүүдийн үзэл сурталууд шинээр гарсаар байсан, Гуравдугаар [[Дэлхий]] ялангуяа Европод үргэлжилсэн коммунист намуудад бас коммунист хувьсгалчид туйлдаа хүрсэн.
 
Владимир И. Ленин нь Ленинизмийг улс төрийн хөдөлгөөнөөр хөгжүүлсэн, аль ихэнх гол коммунист намуудын байгууламжид үндэслэх болоод байна вэ? Гэх асуултууд хөврөн гарсаар. Манлай намыг бий болгох бүтээх өмгөөлөх Леннист мэргэжлийн хувьсгалчаар тэргүүлсэн Социалист ажилчид капитализмаар ялзрал нэвтрэн гарахгүй гэсэн тухайд ажилчин анги эргэлт гаргажээ. Леннист нь”Манлай намыг тэргүүлэх зөвлөгөөгүйгээр социалитийг зохион байгуулж ба хөгжүүлэх ухаан чадахгүй” гэж итэгдэг.Маш өндөр эрх мэдлийн дараа, социалист бий болгох эрэлхийлэх “[[Манлай нам]]” нь Манлай намаар давамгайлсан , тухайд шууд нийгмийн хөгжил ба хувьсгалын эсэргүү зэвсэгт үймээн зэргээс хамгаалдаг.
 
Үйлдвэрийн байгууллагын хэв маяг [[ленинизм]]ээр өмгөөлөн тэмцсэн, ба Marxism-Leninism Fredrick Taylor–ээр шинжлэх ухааны удирдлагын [[капиталист]] загвар макет хэрэглэхийг анх ологсон.
[[Марксизм-Ленинизм]] [[дэлхий]] өнөөдөр Зөвлөлтийн Нэгдсэн хүн ба ихэнх коммунист намуудаар сонгодог [[Маркс]]изм үрчлэгдснээр [[Ленин]]измийн хувилбар залгах нийлүүлэгддэг. Энэ Зөвлөлтийн хүн Нэгдэл хэлбэрийг олсон, ба хиймэл маяг гаргасан коммунист намууд дэлхий дахинд дэлгэрсэн. Энэ аж үйлдвэржүүлэлт ба улсын болгох нийгэмчлэхийн нүсэр программаар барилга байгуулалт коммунизмын боломж дохио бологдсон. Зүүн Дорнод ба Төвийн ([[Европ]]ийн) 'Eastern Bloc' (meaning) коммунист улсууд Зөвлөлтийн хүн Нэгдэл байнгын намаас үл хамааран, эзэн болох дэлхий өнөөдөр сурталчилгааны фотокадрын олон коммунист намууд Marxist-Leninist лоозонгоор дэмждэг. [[Марксизм-Ленинизм]]д онлуудаар Марксистууд болон тэлдэг, юу сайтар бодсон Lenin ба бусад коммунист, [[капиталист]] империализмынас, ба нам барилга байгуулалтад фокус шинэчэлсэн, социалистын хөгжил дурддаг, ба зохион байгуулах зарчим үед ардчилсан төвлөрөл болдог.
 
=== Маоизм ===
Маоизм Мао Зэдуноор Коммунизм нэгдсний марксист-ленинист хандлага байсан, ба Хятад дотор голдуу сургуулигдсан. Хятадын Хрущевийн хооронд үзэл суртлын ялгаанууд өсөгсөн, ба Зөвлөлтийн хүн Нэгдэл 1960–д оны үед улам бүр илэрхий болсон. Тэр шинэ Зөвлөлтийн хүн, удирдлагын дэргэд тэдний шүүмжлэлд Хятад (ХКН)–ийн Коммунист намыг дэмжсэн, Намууд ба урьдчилсан тэмцээн өөрсдөө тунхагласан CPSU үед “эсрэг үзэл” буруутгагдсан, ба намууд үүнээр зэрэгцүүл, улс төр Hoxha –ийн 1978 оны дараа дэлхийн зөвхөн марксист-ленинист байдал байхад Албани зарлан тунхагласан.
 
=== Троцкизм ===
Лев Тротский нь хүчээр түрэмгийлэгч. Троцкизмд Марксизмын мөчир байна, үүнийг Троцкий хөгжүүлсэн. Энэ нэг улсад хоёр тайз онол ба социализм оронд нь байнгын хувьсгал ба дэлхий хувьсгалын онолийг дэмждэг. Энэ пролетарийг дэлхий дахины эв санааны нэгдэл дэмжсэн, ба Зөвлөлтийн хүн Нэгдэлд өөр нэг Коммунист хувьсгал, аль аль нь Сталинийн удирдлага ,доогуур, Троцкий өөртөө хүлээсэн пролетари нарын дарангуйллааc, нэлээн ажилчны байдал доройтсон.
 
Троцкий ба түүний дэмжигчид Зүүн тал Эсэргүүцэл уруу зохион байгуулсан, ба тэдний индэр болсон үед эцэст нь Троцкизм мэдсэн, Сталин Зөвлөлтийн хүнд дэглэмийн амжилт хяналтад амжилт олсон, ба эрх мэдлээc Сталинг авч хаяхийг оролдох болсон ба Trotskyist 1929 онд Зөвлөлтийн хүн Нэгдлээc Троцкийгийн цөллөгт үр дүн гарагсан. Троцкийгийн цөллөг нь дэлхийд коммунизмыг хоёр том мөчрүүд бий болгон хуваасан. Дөрөвдүгээр Олон улсын тэмцээн марксизм-ленинизм ба троцкизм Троцкий \1938 он\ Коминтернд Троцкист өрсөлдөөн хожуу тогтсон.
 
Троцкист санаанууд Романовгийн хэл Америк ба Ази-д зарим улсуудад улс төрийн хөдөлгөөнүүдийн дунд төлөв даруу цуурай үргэлж олхоор байсан, Аргентин, Бразил, Боливиба ялангуяа Шириланкад. Trotskyist-ийн байгууллагууд илүү олон орнуудад бас идэвхтэй байна, мөн Хойд умард Америк ба Өрнийн Европд ,хөгжингүй улсуудад.
Троцкизмийн улс төр Сталинг тэдгээрээc огцом ялгарсан, ба Mao, пролетари нарын дарангуйлалд нэг хот ба гуйвашгүй дэмжлэгт социализмааc олон улсын тэмцээн пролетарийн хувьсгалд илүү хэрэгцээ зарлах тунхаглахад чухлаар, ихэнх ардчилсан зарчмуудад. суурилсан.
=== Prachanda Path ===
Prachanda Балбын Нэгдсэн Коммунист Намын үзэл суртлын шугам дурддаг. Энэ нь Марксизм, Леннизмийн сунгалт хийж байгаа ба Maoism нь бүрэн Балбанын гэр хөрш улс төрд суурилсан. Энэ ухаарагдсан үед энэ бүрэн дүүрэн сургуулилсаны дараа, Марксизм, Leninism ба Maoism-ийн үзэл сурталд тэр чадахгүй, эргэн оршин байх номлол, ба үзэл суртал тохирох, Балбын улс төрийн газар бодит байдалд , үндэслэгдсэн намаар үрчэлэгдсэн
 
=== Хожаизм ===
Марксизм-Ленинизмийн эсрэг улс төрийн өөр нэг хувилбар 1978 онд Албанийн Хөдөлмөрийн Нам Хятад Коммунист Намын хооронд үзэл суртлын эгнээний дараа үүссэн. Албаны хүн олон улсын тэмцээнд шинэ хандлагад нягтруулсан, аль үед улс төр бас бүх бусад Коммунист бүлэглэлүүд баргийн Иосиф Сталин ба ширүүн шүүмжлэлийн өв хөрөнгийн чанга хамгаалалтаар өөрөө хил хязгаарыг тогтоох байх байсан.
 
Нэгдсэн Байдлуудын Шүүмжлэлийн, Зөвлөлтийн хүн Нэгдэл, ба Хятад Энвэр Хожа байх нийгмийн империалистад хоёр сүүлийн зарлал ба хариунд Варшав гэрээнээc Czechoslovakia-ийн Зөвлөлтийн хүн халдлага буруутгагдсан хүн гаргаж авахаат тунхагласан.
 
=== Титоизм ===
Эцсийн коммунист намад хүрэхийн арга бүр тэр улсад тухайлсан байх ёстой гэсэн нь Титоизмийн элементүүд бодлогуудаар онцлог шинж нь байдаг, ба дадлууд байх зарчимд суурилахын сан нөхцөл байдлаар тушаасан нэг улс газар авсан. Коммунистийн гол нь тэр байх байсан, ялангуяа Tитогийн эрин, “энэ үеийн турш” байх гэсэн утгатай байсан, Зөвлөлтийн хүн Нэгдлийн бодлогууд эсэргүүцэлд дандаа бие даан мөшөх болсон. Анх „Үг хэллэг“ гэсэн утгатай байсан, тэр үед доромж, ба 1955-д 1948–ээc Информбиро үе үед Зөвлөлтийн хүн Нэгдэл ба Югославолны мэдлэгийн хооронд сэтгэлийн түгшүүрүүдийн үеийн турш тэрс үзэл ийн үед Москваар зүйл тухаглагдсан.
 
=== Еврокоммунизм ===
Тэр бага Өрнийн кино Европ ардчилалд илүү хамаатай байсан ба, Еврокоммунизм 1970-аад хандлагатай байсан, нийгмийн хувиргалтын онол ба дадал хөгжүүлэх өөр өөр Өрнийн Европкоммунист намууд дотор 1980 оноос Зөвлөлтийн хүн Нэгдлийн нөлөө мөн хяналтаа зэрэгцүүлсэн. Итали хүн Коммунист Нам (PCI) нам, Франц хүн Коммунист Нам (PCF), ба Испани (PCE)–ийн Коммунист Нам, тэдний тус тусын хотуудад нөлөөлсөн. Хэрэгтэй баримтууд улс төрийн хувьд идэвхтэй ба сонгуульд нилээд ач холбогдолтой байсан.
Намын эхний оролдлогын өмнө ба Зөвлөлтийн хүн Нэгдэл олны өмнө байцаалт гэх мэт феминизм ба хөгжилтэй чөлөөлөлт ба илүү олон төрийн хэвшил дунд давхаргын ажилчид, шинэ нийгмийн хөдөлгөөнүүдээр тэдний шохоорхом байдал, Еврокоммунист намууд тод ардчилсан байгууллагууд ард олонд тэдэнд үнэнч байдала илэрхийлсэн. Эхэн үеийн намуудын ба Австромарксизм үүний эрхэнд байх болсон.
 
Хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч ба non-Leninist MarxismMain ялгацын бүрэлдүүлдэг:Хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч Марксизм
Хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч Марксизм эдийн засгийн өргөн хэсэг бололцоо дурддаг, ба улс төрийн философи гүн ухаанууд, тэр Марксизмын эсрэг-захиргаадлын үзэмжүүд цохдог. үлдсэн коммунизм үед , мэдэх хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч Марксизмын Эхэн үеийн урсгал , гэх мэт Stalinism, Maoism Marxism–Leninism ба үүний уламжлалд эсэргүүцэлд илэрхий болсон, ба троцкизмд ч адил.
Хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч Марксизм шинэчлэгч байрлалуудын бас шүүмжлэлийн тэмцэгчид байна, нийгмийн ардчилагчид , гэх мэт тэдгээр байгууллууд урсгалд орсоор байлаа. Хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч Марксизм ийм урсгалд оруулах үед Luxemburgism, , зөвлөл коммунизм, , үлдсэн коммунизм, , Socialisme Barbarie, Johnson-Forest хандлага, дэлхий социализм, Lettrism/Situationism ба operaismo/autonomism, ба Шинэ Left нь нэгдсэн. Хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч Марксизм мөн шуудан-үлдсэн ба нийгмийн анархистад дандаа хүчтэй нөлөөтэй байв.
 
=== Зөвлөлийн коммунизм ===
Зөвлөл коммунизм 1920s -д Нидерланд Герман ба алсын үлдсэн хөдөлгөөн үүсэж байна. Үүний нэн тэргүүний байгууллага Герман (KAPD)-ийн Коммунист Ажилчид Нам байсан. Зөвлөл коммунизм мөн зүүний Марксизм ба хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч цугларалт дотор онолын ба идэвхтэн өнөөдөрийг хүртэл үргэлжлүүлж социализмд нэгдсэн.
Аж ахуйд засаглал байх байсан, зөвлөлүүд коммунизмын гол зарчим ямар нэг хоромд ажлын байрууд ба эргүүлж авах боломжтойд төлөөлөгчид сонгогдогсодын ажилчдын зөвлөлүүд амгалнаар байх эрхэлэгдэх үед зөвлөл коммунистийн үед зөвлөл коммунист байдал-гүйлт захиргаадал эсэргүүцдэг байсан.
 
=== Үлдсэн коммунизм ===
Үлдсэн коммунизм зүүн тийшээ коммунист үзлүүд олон янз байна гэж бусад зөвлөлүүд лавтай итгэж байсан.Bolsheviks -ийн улс төрийн санаанууд шүүмжлүүлдэг, өөрөөр хэлбэл байрлалааc , үнэн зөвөөр марксист байх илүү олонд нотолсон, ба үүний анхны их хурлын дараа Коммунист олон улсын тэмцээн Leninism -ийн харагдцуудааc пролетарий үлдсэн коммунизмын өмнө мөхсөн тэр тод хандлага болсон Rosa Luxemburg юунаас ч илүү хүнд нөлөөлчихөөд байна онолын үүднээс улс төрийн хувьд ба коммунистууд, мөн орхисон. Үлдсэн коммунизмын Санал оруулсан хүнүүд Amadeo Bordiga, Herman Gorter, Anton Pannekoek, Otto Rühle, Karl Korsch, Sylvia Pankhurst ба Paul Mattick оруулчихаад байна.
 
Үлдсэн Коммунист урьдчилсан тэмцээн одоогийн өнөөдөр Цуутай Олон улсын тэмцээн Коммунист Намуудыг оруулдаг, Интернационализмыг баримтлагч Коммунист Хандлага Олон улсын тэмцээн Коммунистуудыг нэгтгэсэн.
 
Үйлдвэрт ажилчид суухаар асуусан, ба шууд ардчиллаар тэдэнд гүйлт өгсөн , ажилчдын зөвлөлүүдээp дороо солих ёстой төлөөлөгчдөөртавьсан нь тэдэнд хэрэгтэй байх болно. Анализ сэтгүүлийн өнгөрсөн асуудалд хэвлэлийн ажил 1968 онд ирээдүйд эргэлт хийж байна гэсэн.
 
=== Autonomism ===
Antonio Negri, Италийн Autonomism -ийн , гол онолч социалист хөдөлгөөн ойрхон зүүний улс төрийн ба нийгмийн хөдөлгөөн ба онлуудын иж бүрдэл дурддаг. Анхны танин мэдэхүйд хүрэх онолын систем тогтолцоо энэ Үед workerist (operaismo) коммунизмааc 1960s -д Италид илэрхий болсон. Хожуу, шуудан-марксист ба анархи хандлагууд нэлээд ач холбогдолтой болсон, дараа Situationists -ээc нөлөөлөл, 1970s -д Италийн алсын-үлдсэн хөдөлгөөнүүдийн бүтэлгүйтэл, ба Antonio Negri чухал онолчдын дугаарын төрөх гарч ирэх оруулах, тэр Potere Operaio -ийн 1969 цутгалтад хандивласан байсан. Үүнд Герман хүн нөлөөлсөн, ба Голландын Autonomen, дэлхий дахины Цугларалт хөдөлгөөн голлуулж байрлуулдаг, ба өнөөдөр Итали, Францад нөлөөтэй байна, ба Англиар ярьдаг улсуудад бага нөлөөлсөн . Тэр одоо үед бие даасан хараат бус байдлыг дэмжигчид өөрсдөө тодорхойлон өгүүлдэг, Тэдгээр post-structuralists ба анархистад марксистааc янз янз бологдог. хувьсгалчид заримд бал урам Бие даасан хараат бус байдлыг дэмжигч Марксист ба Autonomen хөдөлгөөнүүд Англи хэлний ярьдаг улсуудад орхисон, анархистын дунд , ялангуяа, , олон, тэрэнд бие даасан хараат бус байдлыг дэмжигч тактик үрчэлчихээд байна. Зарим Англиар ярьдаг анархиуд тэгш үед Бие даасан хараат бус байдлыг дэмжигчид өөрсдөө тодорхойлон өгүүлдэг.
 
Коммунизмын бүрэлдүүлэх communism давамгайлахын үгүй-марксист сургуулиуд Марксизмд суурилах, гэвч бас үед Христосын коммунизм ба анархи коммунизмийн үгүй-марксист хувилбарууд оршдог.
 
==Марксист биш коммунизм==
=== Анархо-коммунизм ===
Авдар Kropotkin, үед хувь хүний эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч мэдэх anarcho-communism Anarchist коммунизмийн гол онолч анархизмын онол байна, үйлдвэрлэл ба хэрэглээнээр сайн дурын нийгэмлэгүүд ба ажилчдын зөвлөлүүдийн хэвтээ хөндлөн сүлжээ ардчилал ба чиглүүлэх бүтээгдэхүүний арганын нийтлэг эзэмшлийн дэмжлэгт байдал, хувийн өмч хөрөнгө, ба капитализмын цуцлах халах аль өмгөөлөгчид баримтлах зарчимд суурилсан хүний түүхэд өдөрд, анархист коммунист нийгмийн хамгийн сайн олны мэддэг жишээнүүд, үед тэд санаанууд эргэн тойрон , тогтсон өнөөдөр оршдог, тэр заншсан дэлхий дахины анхаарал, ба түүхийн санваартанд мэдлэг, Орос хүн Хувьсгалын турш Чөлөөтэй Нутаг дэвсгэр Испани хэл Хувьсгал банын турш анархист Нутаг дэвсгэр , байна уу?. Испани хэл Иргэний Дайн дотор Испани хэл Хувьсгалын турш Испани хэл анархистын чармайлтууд ба нөлөө Aap, 1936 анархи коммунизмд , эхлэлт Aragon -ийн ихэнхэд оршсон, Levante ба Andalusia -ийн , хавь, өмнө Анархи Catalonia -ийн түшиц газард , дээр бас захиргаадлын дэглэмийн нэгтгэсэн зэвсэгг хүчнээр зэрлэгээр шахсан, тэр Испани хэл Бүгд найрамдах улс өөрөө капиталист улсууд бааc дээр бас эдийн засгийн ба зэвсэглэл бүслэлтүүд USSR) -ээр дайн, Hitler, Mussolini, Испани испанийн Коммунист Нам дарангуйлал (backed яалсан. Орос хүн Хувьсгалын Турш, гэх мэт Nestor Makhno анархист бий болгохоор ажилласан, ба өмнө 1919 -ээc Украйны Чөлөөтэй Нутаг дэвсгэрд Ukraine anarchist коммунизмын Хувьсгалч Бослогын Арми defend—through 1921 -д Bolsheviks -ээр байлдан дагуулсан.
 
==Эшлэл==
{{reflist}}
 
 
[[Ангилал:Коммунизм| ]]