"Тактик (Ерөнхий ойлголт)"-ны өөр хувилбарууд

{{Цэвэрлэгээ}}
(Хуудас үүсгэв: "“Тактик” бол өгөгдсөн нөхцөл байдалд нөлөөлөх зорилгоор хийгддэг тусгай, бодит үйл ажилл...")
 
({{Цэвэрлэгээ}})
 
{{Цэвэрлэгээ}}
'''“Тактик”''' бол өгөгдсөн нөхцөл байдалд нөлөөлөх зорилгоор хийгддэг тусгай, бодит үйл ажиллагаа юм.
*• Тухайн тактикийн амжилт нь хэрхэн бусад тактикуудтай уялдан хэрэгжүүлсэнээс нь ихэвчлэн хамаардаг.
*• Тактик бол томоохон стратегийн бүрэлдэхүүн болох үйл ажиллагааны хэрэгсэл юм.
Anonymous user