"Гөрөөчний хүрээ"-ны өөр хувилбарууд

{{delete|Old Vandalism}}
(Хуудас үүсгэв: "Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын нутагт байсан хийд Түшээт хан аймгийн Түшээт ханы хошуу...")
 
({{delete|Old Vandalism}})
Tag: Reverted
{{delete|Old Vandalism}}
Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын нутагт байсан хийд
Anonymous user