"2021 он"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "{{Аргын жил дараалал|2021|2020-д он|21-р зуун}} '''2021 он''' бол сая эхэлсэн жил юм. Он 1 сарын 1|нэгдү..."
(Хуудас үүсгэв: "{{Аргын жил дараалал|2021|2020-д он|21-р зуун}} '''2021 он''' бол сая эхэлсэн жил юм. Он 1 сарын 1|нэгдү...")
(Өөрчлөлт алга)
141,036

edits