"Бетлехем"-ны өөр хувилбарууд

gallery added
(Created new page and added core content.)
Tags: Visual edit Mobile edit Mobile web edit
 
(gallery added)
Бетлехем нь [[Израйль улс|Израйл]] улсад орших хот юм. Энэхүү хот дэлхийн соёл иргэншил, шашинтай нягт холбоотой юм.
 
<br><gallery class=center caption="Бетлехем - Bethlehem - בית לחם - بيت لحم">
Betlehem-Geburtskirche-04-2010-gje.jpg
Betlehem-Geburtskirche-30-Innenraum-2010-gje.jpg
Betlehem-Geburtskirche-32-Ausgrabung-2010-gje.jpg
Betlehem-Geburtskirche-24-Grotte-Stern-2010-gje.jpg
Betlehem-Geburtskirche-20-Bogen-2010-gje.jpg
Betlehem-24-Garage-2010-gje.jpg
Betlehem-20-Moschee-2010-gje.jpg
Betlehem-Katharinenkirche-04-Kreuzgang-2010-gje.jpg
</gallery>