"Хүний эрхийг хамгаалагч"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
Мөн малчид. Уул уурхайн хөгжсөн орон нутагт амьдарч буй малчид иргэдийг эрх байнга зөрчигддөг.Ус, байгаль орчин, агаар бохирдсоноор тэдний эрх ч зөрчигдөж байна гэсэн үг
 
[[Ангилал:ХүнийХувь эрх|хүний эрх]]
[[Ангилал:Хүний эрхийн хамгаалагчтөлөө тэмцэгч| ]]
[[Ангилал:ХүнийЭрх эрхийнзүйн хамгаалагч-Зоригтон|хүний ]нэршил]