"Хүний эрхийг хамгаалагч"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
==Хүний эрхийн хамгаалагч==
Ганцаар болон бусадтай эвлэлдэн нэгдэж, үндэсний болон олон улсын түвшинд хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, биелүүлэхийн төлөө тайван замаар ажиллаж буй хүмүүсийг Хүний эрхийг хамгаалагч гэнэ.
[[]]
 
Монгол Улсад хүний эрхийг хамгаалагч гэж хэн болох талаар ойлголт дутмаг, тэднийг гутаан доромжлох байдал хэвийн үзэгдэл болжээ. Иймээс зарим нэг хүний эрхийг хамгаалагч нарыг эрсдэлд бүлэгт оруулсан. Тухайлбал,
[[Ангилал:Хүний эрх| ]]
[[Ангилал:Хүний эрхийн хамгаалагч| ]]
[[Ангилал:Хүний эрхийн хамгаалагч-Зоригтон| ]]