"Либерализм"-ны өөр хувилбарууд

template from {{lang-la}}
(template from {{lang-la}})
 
'''Либерализм''' (лат. {{lang-la|liberalis}} - эрх чөлөө) - улс төрийн анхны үзэл суртал бөгөөд Ж. Локк, Т. Гобсс, А. Смит, Ш. Монтескью нар үндэслэсэн. Аж үйлдвэр хөгжиж, анхны хөрөнгөтөн анги үүссэн үетэй давхцан гарч ирсэн. Гол үзэл санаа - хувь хүний эрх чөлөөг дээдлэх явдал түүний сургаалийн үндсэн дэвсгэр мөн. Гол үнэт зүйлс:
 
* хүний эрх чөлөөг ханган хамгаалах
Anonymous user