"Гүрбазарын Амар"-ны өөр хувилбарууд

мэдээлэл нэмсэн
(Шинээр хуудас нээв)
 
(мэдээлэл нэмсэн)
# С.Кобелев "Хо Ши Мин"
# Л.Кассиль "Баатрын дүү Черемыш"
#Г.Троепольский "Хар чихт цагаан нохой"
#Ж.Лондон "Үмх мах"
# Дэнзэн Норгай "Цаст уулын барс"
# М.Бонд "Паддингтон бамбарууш"...