"Төв процессор"-ны өөр хувилбарууд

б
43.242.242.40 (яриа)-н хийсэн засваруудыг Ainz Ooal Gown-ий хийсэн сүүлийн засварт буцаан шилжүүллээ.
Tags: Reverted Visual edit
б (43.242.242.40 (яриа)-н хийсэн засваруудыг Ainz Ooal Gown-ий хийсэн сүүлийн засварт буцаан шилжүүллээ.)
Tag: Rollback
 
CPU-рүү орж байгаа болон гарч байгаа комманд өгөгдлүүдийн хөдөлгөөнийг хянах ба мөн ALU-н үйлдлийг хянана.
;2. ALU (Arithmetic Logic Unit)
[[ALU]] бол бидний мэдэх арифметик(+ - * /) 4н үйлдэл, логик (< > =) гэх мэт үйлдлүүдийг [[операнд]] хооронд хийнэ. Энэ нь бодит үйлдлүүдийг хийдэг. zail
;3. Registers
Registers энэ нь санах ойн олонлог (set of storage location) бөгөөд коммандын биелэлтийн туршид завсрын өгөгдлийг хадгалахад хэрэглэнэ. [[PC]] буюу програмын тоолуур нь ямар команд биелүүлэхийг зааж өгдөг. Компьютер анх хөгжиж байхдаа 1 1-ээр нэмдэг байсан бол орчин үеийн тоолуурууд маань 4 4-өөр нэмдэг. бусад төхөөрөмжүүдээ хэзээ эхлэх санах ойн аль хаяг руу хандах гэх мэтийг зүйлсийг удирдах үүрэгтэй төхөөрөмж. Регистртэй шууд харьцахад Ассамблер (Assembly) хэл төгс мэдэх шаардлагатай.