"Нанометр"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
(Хуудас үүсгэв: "Нанометр нь метрийн системийн уртын хэмжээний нэгж бөгөөд Олон Улсын Жин Хэмжүүрийн Байгу...")
 
 
'''Нанометр''' нь метрийн[[метр]]ийн системийн уртын хэмжээний нэгж бөгөөд Олон Улсын Жин Хэмжүүрийн Байгууллагаас баталгаажуулж хэрэглэдэг. Үүний хэмжээ нь 1 метрийн 1 тэрбумны нэгтэй тэнцүү болно (0.000000001м). Шинжлэх ухааны тэмдэглээнд 1×10−9 м гэж бичнэ, инжинерчлэлийн тэмдэглээнд 1 E−9 м гэж бичнэ. Мөн ийм 1
/
1000000000 тэмдэглэгээ байдаг. 1 нанометр нь 10 ангстромтой тэнцүү.
Anonymous user