"Консул"-ны өөр хувилбарууд

fix
(fix)
'''Ко́нсул''' (лат. {{Lang-la|consul}}) — суугаа орныхоо заасан тойрогт консулын үйл ажиллагаа явуулах зорилготой өөр нэг улсаас илгээгдсэн дипломат албан тушаалтан. Өөрөөр хэлбэл тухайн гадаад оронд өөрийн орны болон иргэнийхээ ашиг сонирхол, эрхийг хамгаалах, төлөөлөх үүрэгтэй албан дипломат тушаалтан. <br>
'''Консулын ангилал, үүргүүд'''<br>
 
Консулын газрын албан тушаалтнууд:<br>
 
1. Ерөнхий консул <br>
'''Консулын ангилал, үүргүүд'''
2. Консул<br>
 
3. Дэд консул<br>
Консулын газрын албан тушаалтнууд:
4. Консулын агент<br>
 
Эдгээр албан тушаалын дагуу дараах Консулын төлөөлөгчийн газрууд <br>
1. Ерөнхий консул
а/. Ерөнхий Консулын газар<br>
 
б/. Консулын газар<br>
2. Консул
в/. Консулын агентын газар /ховор/ байдаг байна.<br>
 
Консулын төлөөлөгчийн газруудад Ерөнхий консул, консул, дэд консул болон атташе гэсэн албан тушаалууд байдаг. /Дипломат албаны тухай хууль/<br>
3. Дэд консул
Консулын албан тушаалд хоёр ангилал байдаг. 1.Консулын албан тушаал /ГХЯ-ны орон тооны/, 2.Өргөмжит консулын албан тушаал /ГХЯ-ны орон тооны бус/. <br>
 
Консулын төлөөлөгчийн газар нээх, консулын үүрэг гүйцэтгэх журам, консулын ажилтан томилох, консулын байгууллагын үйл ажиллагаа, халдашгүй дархан байдал зэрэг нь [[1963]] оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн Консулын харилцааны тухай Венийн[[Вена|Вен]]ийн конвенцаар зохицуулалгддаг.
4. Консулын агент
 
Эдгээр албан тушаалын дагуу дараах Консулын төлөөлөгчийн газрууд
а/. Ерөнхий Консулын газар
 
б/. Консулын газар
 
в/. Консулын агентын газар /ховор/ байдаг байна.
 
 
Консулын төлөөлөгчийн газруудад Ерөнхий консул, консул, дэд консул болон атташе гэсэн албан тушаалууд байдаг. /Дипломат албаны тухай хууль/
 
Консулын албан тушаалд хоёр ангилал байдаг. 1.Консулын албан тушаал /ГХЯ-ны орон тооны/, 2.Өргөмжит консулын албан тушаал /ГХЯ-ны орон тооны бус/.
 
Консулын төлөөлөгчийн газар нээх, консулын үүрэг гүйцэтгэх журам, консулын ажилтан томилох, консулын байгууллагын үйл ажиллагаа, халдашгүй дархан байдал зэрэг нь 1963 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн Консулын харилцааны тухай Венийн конвенцаар зохицуулалгддаг.
 
Консулын үндсэн үйл ажиллагаанууд:
* Төлөөлж буй улс, түүний иргэдийн /хуулийн этгээд болон хувь хүн/ эрх, ашгийг хамгаалах, төлөөлөх бөгөөд тэдгээрт тусламж дэмжлэг үзүүлэх юм;
* Төлөөлж буй болон суугаа орон хоорондын худалдаа, эдийн засаг, соёл, хүмүүнлэг, шинжлэх ухааны салбрын холбоог тал бүрээр хөгжүүлэх;
 
* Төлөөлж буй орны дотоод, гадаад бодлогын талаарх албан ёсны мэдээллийг түгээх;
• Төлөөлж буй болон суугаа орон хоорондын худалдаа, эдийн засаг, соёл, хүмүүнлэг, шинжлэх ухааны салбрын холбоог тал бүрээр хөгжүүлэх;
* Гадаадын иргэдэд өөрийн оронд нэвтрэх виз олгох;
 
* Өөрийн орны иргэдэд паспорт олгох;
• Төлөөлж буй орны дотоод, гадаад бодлогын талаарх албан ёсны мэдээллийг түгээх;
* Нотриатын үйл ажиллагаа явуулах;
 
* Иргэний эрх зүйн байдлын бүртгэл явуулах;
• Гадаадын иргэдэд өөрийн оронд нэвтрэх виз олгох;
* Иргэншилийн асуудлыг авч үзэх;
 
* Өөрийн харьяат иргэдэд холбогдолтой иргэний болон эрүүгийн хэргүүдэд эрх зүйн туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх;
• Өөрийн орны иргэдэд паспорт олгох;
* Консулын тойрогт хамаарагдаж буй өөрийн иргэдийн бүртгэл хөтлөх.
 
• Нотриатын үйл ажиллагаа явуулах;
 
• Иргэний эрх зүйн байдлын бүртгэл явуулах;
 
• Иргэншилийн асуудлыг авч үзэх;
 
• Өөрийн харьяат иргэдэд холбогдолтой иргэний болон эрүүгийн хэргүүдэд эрх зүйн туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх;
 
• Консулын тойрогт хамаарагдаж буй өөрийн иргэдийн бүртгэл хөтлөх.
 
'''Өргөмжит консул''' — консулын зарим үүргийг гүйцэтгэдэг төлөөлж буй орны дипломат албаны бус хүнийг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл төлөөлж буй орноос цалинждагүй сайн дураар хоёр талын гэрээний үндсэн дээр тодорхой үүрэг гүйцэтгэдэг гэсэн үг. Ихэнхи тохиолдолд суугаа орны ажил хэрэгч хүмүүс энэ үүргийг хүлээдэг. //
 
 
[[Ангилал:Консул|!]]
Anonymous user