"Монголын сэтгүүлчдийн ёс зүйн зарчим"-ны өөр хувилбарууд

б
Чөлөөт сэтгүүл зүйн эх сурь тавигдсаны дараа нийт сэтгүүлчдийн санал бодлыг тусгаж, сэтгүүлчдийн их хурлаар хэлэлцэж баталсан анхны томоохон баримт бичиг болсноороо чухал ач холбогдолтой гэж үздэг.
[[Ангилал:Ёс зүй]]
[[Ангилал:Сэтгүүлч]]
[[Ангилал:Ёс зүйн зарчим]]
[[Ангилал:Сэтгүүлчийн ёс зүй]]