"Хааны бичсэн таван зүйлийн үсгээр хавсарсан манж үгний толь бичиг"-ны өөр хувилбарууд