"Мэдээ"-ны өөр хувилбарууд

Холбоос үүсгэв
(Холбоос үүсгэв)
(Холбоос үүсгэв)
 
==== Үнэн бодитой байх ====
Сэтгүүл зүйн үндсэн зарчмын нэг болох үнэн бодитой байх шаардлагыг бүх төрлийн мэдээний шалгуурын нэгдүгээрт тавьдаг. Үнэн бодитой байх шаардлага хангахад [[баримт нягтлах нь]] маш чухал ач холбогдолтой.
 
==== Шуурхай байх ====
1,390

edits