"Мэдээ"-ны өөр хувилбарууд

/ * Төрөл ангилал * /
(/ * Төрөл ангилал * /)
 
== Төрөл ангилал ==
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээс шалтгаалж ангилж үзсэн байдаг.
 
=== Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр ангилах нь ===
=== '''Сонин хэвлэлийн мэдээ''' ===
 
* Сонин хэвлэлийн мэдээ
* Өргөн нэвтрүүлгийн мэдээ
* Цахим мэдээ
 
=== ='''Сонин хэвлэлийн мэдээ''' ====
Өнөөдөр манай орны өдөр тутмын сонинуудын нэг дугаарын нийт нийтлэлийн 25-аас багагүй 50-иас ихгүй хувийг мэдээ эзэлж байгаа нь үүний тодорхой жишээ мөн. Барууны сэтгүүл зүйд мэдээний үндсэн томъёо нь 5W1H гэж тодорхойлсон байдаг. Энэ бол мэдээ хэзээ (when), хаана (where), юу (what), хэн (who), яагаад (why), яаж (how) гэсэн зургаан асуултад хариу өгөх ёстой гэсэн утга санааг илэрхийлдэг. Дээрх тодорхойлолт, үндсэн шинжүүдийг харгалзан мэдээг дараах байдлаар тодорхойлж болно. Үүнд: "''Мэдээ бол хэзээ, хаана, юу, хэн, яаж, яагаад гэсэн үндсэн зургаан асуултад бүрэн ба бүрэн бус хариулт өгч буй нийтлэл, нэвтрүүлгийн хамгийн бага, шуурхай, хүртээмжтэй хэлбэр мөн''".
 
=== ='''Өргөн нэвтрүүлгийн мэдээ''' ====
Долгион ашиглан түгээдэг мэдээг өргөн нэвтрүүлгийн мэдээ гэдэг бөгөөд ерөнхийд нь тоймлож [[радио мэдээ]], телевизийн мэдээ, подкаст мэдээ гэж ангилж болно. Өргөн нэвтрүүлгийн мэдээний үндсэн шалгуур сонин хэвлэлийн мэдээтэй адил байна. Гагцхүү түгээж буй хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээс шалтгаалж онцлог шинжтэй байна.
 
==== Мэдээллээр ангилах нь ====
Мэдээг мэдээллийн хувьд дараах байдлаар ангилж болно.
* Баримтат мэдээ
* Хөтөлбөрийн шинжтэй мэдээ гэж ангилдаг.
 
==== Газар зүйн байршлаар ангилах нь ====
* Гадаадын мэдээ (Хилийн чанад дахь)
* Дотоодын мэдээ (Улаанбаатар хотын, Орон нутгийн, Аймгуудын) гэх мэт.
 
==== Хамрах хүрээ, ач холбогдлоор ангилах нь ====
* Олон улсын мэдээ
* Улсын мэдээ (Улсын хэмжээний мэдээ)
* Орон нутгийн мэдээ (Орон нутгийн чанартай мэдээ) гэх мэт.
 
==== Баримтыг төлөвлөх аргаар ангилах нь ====
* Урьдчилж харж болох баримтат мэдээ
* Урьдчилж харж, таамаглал үл болох баримтат мэдээ
1,390

edits