"Төвлөн засах яам"-ны өөр хувилбарууд

Tag: 2017 source edit
Tag: 2017 source edit
Харин Эзэн хааны хувийн эзэмшил, шууд захиргааны нутгийг [[Фули|'''Фули''']] гэж хятадаар нэрлэдэг. Монголоор '''Хувь нутаг''' гэнэ. Одоогийн [[Хэбэй]], [[Шаньдун]], [[Шаньси муж|Шаньси]], [[Хэнань]] мужийн хойд хэсэг, [[Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орон|Өвөр Монголын]] ихэнхи нутгийг захирч, Юань улсын хуулийн дагуу [[дао]], [[чөлгөө]], [[фу]], [[жөү]], [[шянь]] гэсэн дарааллаар тухайн нутгийг хянаж байсан. Юань улсын бусад муж, хязгаарын нутгийг орон нутагт байгуулсан төлөөний нэгжээр дамжуулан захирч байсан. Орон нутагт байсан төлөөний яамдыг нь Син Жун Шу Шэн (行中書省) гэж нэрлэж, заримдаа Син Шэн (行省) хэмээн товчлох явдал байдаг. Ийм орон нутгийн төлөөний яамд [[Аюурбарбад буянт хаан|Буянт хааны]] үед, [[Давааны Ар нутгийн син жун шу шэн|Давааны арын Монгол]] нутгийг нэмээд 11 болсон.
 
=== Нутаг дэвсгэрийн хуваарь ===
=== Эзэн хааны хувь нутаг ===
Төв засгийн газарт дараах 4 дао буюу зам шууд захирагдаж байлаа. Үүнийг хятадаар '''Фули''' буюу '''Монголын Их Хааны өмч нутаг''' гэж нэрлэдэг.
Монгол хаадын хувийн нутаг нь дараах 4 дао буюу замд хуваагдана.
 
# [[Дасин фу]]: [[Даду чөлгөө]], [[Шаньду чөлгөө]], [[Шиньхө чөлгөө]], [[Баодин чөлгөө]], [[Дөнин чөлгөө]], [[Жөүлү чөлгөө]], [[Тайнин чөлгөө]], [[Жинин чөлгөө (集寧路)]], [[Инчан чөлгөө]], [[Цюаньнин чөлгөө]], [[Нинчан чөлгөө]]<ref name=":0">https://zh.wikisource.org/zh/%E5%85%83%E5%8F%B2/%E5%8D%B7058</ref>
# [[Яньнань-Хөбэй замын дэлгэрэнгүй тохинуулах хэлтэс]]: [[Жөндин чөлгөө]], [[Шүньдө чөлгөө]], [[Гуаньпин чөлгөө]], [[Жандө чөлгөө]], [[Дамин чөлгөө]], [[Хуайцин чөлгөө]], [[Вэйхуй чөлгөө]], [[Хөдун чөлгөө]], [[Дунпин чөлгөө]], [[Дунчан чөлгөө]], [[Жинин чөлгөө (濟寧路)]], [[Цаожөү]], [[Пүжөү]], [[Гаотан жөү]], [[Тай ань жөү]], [[Дөжөү]], [[Эньжөү]]<ref name=":0" />
# [[Шаньдуны зүүн баруун замын дэлгэрэнгүй тохинуулах хэлтэс]]: [[Идоу чөлгөө]], [[Жинань чөлгөө]], [[Баньян фу чөлгөө]], [[Нинхай жөү]]<ref name=":0" />
# [[Хөдун-Шаньши замын дэлгэрэнгүй тохинуулах хэлтэс]]: [[Датун чөлгөө]], [[Жинин чөлгөө (冀寧路)]], [[Жиньнин чөлгөө]]<ref name=":0" />
 
==Эшлэл==
3,072

edits