"Хэнань Жяньбэй нутгийн син жун шу шэн"-ны өөр хувилбарууд