"Юань улсын засаг захиргааны тогтолцоо"-ны өөр хувилбарууд

Tags: Mobile edit Mobile web edit Advanced mobile edit
Шууд харъяаны муж нь Төвлөн Засах яамны шууд ба шууд бус захирагдсан орон нутгийн төлөөний газар юм. Үүнийг [[Юань улсын судар|Юань улсын сударт]] '''[[Син жун шу шэн|син шэн]]''', '''[[син жун шу шэн]]''' гэх мэтээр бичдэг. 1312 оны байдлаар нийт 10 болжээ.
 
Дээрх арван син шэн нь дотроо ч'''өлгө[[чөлгөө]]''', ш'''илтгээн[[фу]]''', ж'''оу[[жөү]]''', с'''янь[[шянь]]''' гэж газар нутгийн хувьд хуваагдаж байсан. <br /><br>Үүнд:<br>
#[[Давааны Ар нутгийн син шэн]] (嶺北行省): Хархорумаар төвлөрсөн Монгол нутаг.
#[[Хэнань Жяньбэй нутгийн син жун шу шэн]] (河南江北行省)
3,072

edits