"Либерализм"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
 
* хүний эрх чөлөөг ханган хамгаалах
 
* төрийн оролцоог хязгаарлах - “шөнийн харуулын үүрэг”;
 
* ардчилал бол тулгуур үнэт зүйл;
 
* зах зээлийн тогтолцоо;
 
* парламентат ёс;
 
* олон ургальч үзэл;
 
* хүн бүр хууль шүүхийн өмнө тэгш байх явдлыг хүндэтгэнэ.
 
Нийгмийн хөгжлийн явцад бодит амьдралд бүрэн амьдралд бүрэн хэрэгжих бололцоо хязгаарлагдмал байснаас шалтгаалан [[1930]]-аад оноос зарим нэг зүйлийг шинэчлэн неолиберализм болж дэвшигдэн тавигдаж төрийн нийгэм-улс төрийн оролцоог өргөжүүлэх үйл явцыг дэмжсэн байна.
 
[[Ангилал:Либерализм| ]]
Anonymous user