"Гомбожавын Мэнд-Ооёо"-ны өөр хувилбарууд

Tag: 2017 source edit
Tag: 2017 source edit
 
==Намтар==
Мэнд-Ооёо 1970 онд Улаанбаатар хотын Багшийн сургууль, 1978 онд Улсын Багшийн Дээд Сургуулийн монгол хэл-уран зохиолын ангийг дүүргэсэн. Сүхбаатар аймагт багш, Монголын Радиогийн урлаг, соёлын редакцид редактор, ерөнхий редактор, Монголын Соёлын Сангийн гүйцэтгэх захирал, дэд ерөнхийлөгч, ерөнхийлөгч, Засгийг газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Соёл урлагийн газрын дарга зэрэг ажлыг хийжээ.
 
==Уран бүтээл==