"Гомбожавын Мэнд-Ооёо"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "{{Инфобокс Зохиолч | нэр = Гомбожавын Мэнд-Ооёо | зураг = | хэмжээ..."
(Хуудас үүсгэв: "{{Инфобокс Зохиолч | нэр = Гомбожавын Мэнд-Ооёо | зураг = | хэмжээ...")
Tag: 2017 source edit
(Өөрчлөлт алга)