"Ардчилал"-ны өөр хувилбарууд

б (rvv lta)
Tag: Rollback
:Democracy is a system ensuring that the people are governed no better than they deserve.
::[[Жорж Бернард Шоу]]
* Ардчилал бол хүмүүсийн,ард хүмүүсийнтүмний бүтээсэнзасаглал, хүмүүсийниргэдээр төлөөххянуулж, засаглалолонхийн төлөө мөн.оршдог
:Democracy is the government of the people, by the people and for the people.
::[[Абрагам Линкольн]]
Anonymous user