"Арабын тэнгис"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
|тэнгисийн-газрын-зургийн-тайлбар = Дээрх улс төрийн газрын зургийн голд Арабын тэнгисийг голлуулжээ.
|Солбицол = {{Coord|18|N|66|E|type:waterbody_scale:8000000 |display=inline,title}}
|ай-савын-улс-орон = {{YEM}}, {{MDV}},</br>{{OMA}}, {{PAK}},</br>{{SOM}}, {{IND}}
|анги-төрөл =
|цутгадаг-гол-мөрөн =
|эх-авдаг-гол-мөрөн =
Anonymous user