"Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага"-ны өөр хувилбарууд

 
== Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын албан ёсны хэл ==
НҮБ-ын албан ёсны хэлд [[Аюулгүйн Зөвлөлийн байнгын гишүүн орон|Аюулгүйн Зөвлөлийн байнгын гишүүн орнуудын]] хэлүүд болох [[англи хэл]], [[франц хэл]], [[хятад хэл]], [[орос хэл|орос хэлнүүдээс]] гадна түгээмэл хэрэглэгддэг [[испани хэл]], [[араб хэл]] гэсэн 6 хэл тооцогддог<ref>"Basic Facts About The United Nations", By United Nations (2004) ISBN 92-1-100936-7 </ref><ref>{{cite web | title = What are the official languages of the United Nations? | publisher = United Nations | date = December 2002 | url = http://www.un.org/Depts/DGACM/faq_languages.htm | accessdate = 2008-04-14}}</ref>. Aнгли, франц, хятад, орос, испани хэлийг албан ёсны хэл болгох тухай Ерөнхий Чуулганы 2-р шийдвэр 1946 онд хуралдсан анхны чуулганаас[http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/2(I)&Lang=E&Area=RESOLUTION ], араб хэлийг нэмж оруулах тухай шийдвэр [[1973]] оны 30-р чуулганаас тус тус гарсан байна[http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/3190(XXҮIII)]. Албан ёсны хурал чуулгануудын протоколууд, бичиг баримтууд эдгээр хэлээр заавал орчуулагдах ёстой байдаг юм. НҮБ-ын Ажлын алба англи ба франц хэлийг хэрэглэнэ.
 
== Гол байгууллагууд ==
Anonymous user