"Хүч"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
б (wikidata interwiki)
 
[[Физик|Физикт]] '''хүч''' нь [[масс]] бүхий бие [[Хурдатгал|хурдсахад]] нөлөөлдөг. Түлхэх, өргөх, татах зэргээр хүч үйлчилж болно. Биеийн хурдатгал нь түүнд үйлчилж буй бүх хүчний [[Вектор нийлбэр|вектор нийлбэрээс]] шууд хамаардаг (үүнийг [[тэнцүү үйлчлэгч хүч]] эсвэл дүгнэгч хүч гэдэг). Том хэмжээтэй биесийг [[Эргэлдэх хөдөлгөөн|эргэлдэх]], [[Деформац|деформацад]] орох эсвэл түүн дээрх [[даралт]] ихсэх зэрэгийн шалтгаан нь хүч байж болно. Эргэлдэх үзэгдэлийг [[Хүчний момент|хүчний моментоор]] тодорхойлдог бол харин деформац болон даралтыг хүчний үүсгэсэн [[Хүчлэг|хүчлэгээр]] тодорхойлж болно.<ref name="texts">e.g. {{cite book | author = Feynman, R. P., Leighton, R. B., Sands, M. | title = Lectures on Physics, Vol 1 |publisher = Addison-Wesley| year=1963}}; {{cite book | author = Kleppner, D., Kolenkow, R. J. | title = An introduction to mechanics | publisher = McGraw-Hill | date = 1973}}; {{cite book | author = Young, H.D., Freedman, R.A. | title = Sears & Zemansky's University Physics | publisher=Pearson Addison-Wesley | year = 2004}}.</ref>
 
Биед үйлчилж буй тэнцүү үйлчлэгч хүч нь математикийн хувьд тухайн биеийн [[Импульсын момент|импульсын моментын]] [[Хугацаа|хугацаанаас]] хамаарсан [[Харьцаа|өөрлөлттэй]] тэнцүү байдаг.<ref> See for example pages 9-1 and 9-2 of Feynman, Leighton and Sands ([[1963]]).</ref> [[Импульсын момент]] нь [[вектор]] хэмжигдэхүүн (чиглэл болон хэмжээ бүхий) учир хүч нь мөн вектор хэмжигдэхүүн юмаав
 
== Ишлэл ==
Anonymous user