"Чичен Ица"-ны өөр хувилбарууд

12м өндөр хана бүхий 150м урт талбай. Уг талбайд шашны ёслол тэмцээн болдог байсан ба хүнээр тахил өргөдөг байв.]]
[[Image:Templo de los Guerreros.jpg|left|thumb|Дайчдын сүм. Уг сүмийг дайчдын зургаар чимсэн байдаг ба Тольтек, Маяагийн соёлын хсолмол хэлбэрийг агуулсан байдаг. ]]
[[Image:HighPriestTemple.JPG|right|thumb|Их бөөгийн сүм. Кукульканы сүмийн багасгасан хэлбэрээр хийгдсэн. ]]
[[Image:Chichen Itza Observatory 2 1.jpg|left|thumb|"Эль Караколь" Одон орон судлалын төв. ]]
[[Image:Chichen itza la iglesia.jpg|right|thumb|"Ла Иглесиа" Чичэн Итцагийн төгсгөл үеийн барилгын хийцийг харуулсан байгууламж. Борооны бурхан [[Чаак]]д зориулан босгосон ажээ. ]]