"Шинжлэх ухаан"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
 
Зарим тохиолдолд [[Математик]]ийг 3 дахь бүлэг болох хийсвэр шинжлэх ухаан (formal science) болгон ялгах нь байдаг. Учир нь математик нь дээр дурьдсан [[байгалийн шинжлэх ухаан|байгалийн]] болон [[нийгмийн шинжлэх ухаан|нийгмийн шинжлэх ухаануудын]] аль алинтай нь төстэй болон ялгаатай талуудыг агуулсан байдаг байна. <ref name="Popper 3" /> Хийсвэр шинжлэх ухаанд [[статистик]], [[логик]]ийн шинжлэх ухаанууд багтана. Хийсвэр шинжлэх ухаанд гарсан томоохон ололтууд нь [[физик]] болон [[биологи]]йн, [[хими]]йн шинжлэх ухаанд мөн томоохон дэвшил гарахад нөлөөлнө. Хийсвэр шинжлэх ухаан нь [[таамаглал]], [[онол]], [[физикийн хуулиуд]]ын үндэс <ref name="Popper 79">{{Harvard citation|Popper|1959|p=79}}</ref> болох ба улмаар тэдгээр нь [[байгаль|байгалийн]] болон [[нийгэм|нийгмийн]] аливаа үзэгдэлийн мөн чанарыг нээх, илрүүлэх суурь болно.
 
18-19-р зуунаас[[зуун]]аас өмнөх үед шинжлэх ухааны сэтгэхүйг гагцхүү оюун ухааны сэдэлт, дедуктив логикийн захирамжаар тодорхойлдог байв.
 
== Ишлэл ==
Anonymous user