"Хэмжээгүй эрхт хаант засаг"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
(анги төрөл оноов.)
 
'''Хэмжээгүй эрхт хаант засаг''' - төрийн эрх мэдэл (хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх)
зөвхөн хааны бүрэн эрхэд төвлөрнө. Ард түмний хүсэл зориг, ашиг сонирхлыг
илэрхийлсэн төлөөлөгчдийн байгууллага хэрэг дээрээ үл оршино. Зарим улсад
Anonymous user