"Гауссын хууль"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
б (Fix)
Tags: Mobile edit Mobile web edit
{{electromagnetism3|estat=true}}
[[Физик]] болон [[Математик анализ|Математик анализад]] '''Гауссын хууль''' нь ерөнхий [[Дивергенцийн теорем|Гауссын теоремын]] цахилгаан статик дахь хэрэглээ юм. Энэ нь ямар нэгэн битүү гадаргуугаар урсан гарч буй шингэн, цахилгаан эсвэл гравитацын [[Урсгал (физик)|урсгал]] болон [[цахилгаан цэнэг]] эсвэл [[масс]] зэрэг битүү гадаргуу дотор буй үүсгүүрийн хоорондын харилцан хамааралыг харуулдаг. Энэ хуулийг анх [[Карл Фридрих Гаусс]] хөгжүүлжээ. [[Дивергенцийн теорем]] ёсоор бол ерөнхий Гауссын хууль нь аливаа [[урвуу-квадратын хууль]] биелдэг үзэгдлүүдэд хэрэглэгддэг. [[Цахилгаан статик]] болон [[Ертөнц дахины таталцалын Ньютоны хууль|Ньютоны гравитац]] хоёр бол үүний жишээ юм. [[Максвеллын тэгшитгэлүүд|Максвеллын тэгшитгэлүүдийн]] диффренциал хэлбэр нь [[Цахилгаан соронзон|цахилгаан соронзон онолыг]] хөгжүүлж өгсөн.
 
==Интеграл хэлбэр==
Anonymous user