"Килограмм"-ны өөр хувилбарууд

Porn by DS
(Аддэд)
Tags: Mobile edit Mobile web edit
(Porn by DS)
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Hi there! I am your teacher. I deleted them all cause you guys will cheat
 
==СИ дэх зэргүүд==
Килограм нь [[грам]]ын 10<sup>3</sup> зэрэг юм. [[СИ]] дэх хүндийн нэгж кг-н зэргүүд грамаар нэрлэгддэг. Өөрөөр хэлбэл 10<sup>-6</sup>кг нь микрокилограм бус миллиграм юм.
Anonymous user