"Wikipedia:TeX markup"-ны өөр хувилбарууд

б
no edit summary
б
MediaWiki íüнь ìàòåìàòèêматематик òîìú¸îãтомъёог ä¿ðñëýõäýýдүрслэхдээ LaTeX áîëîíболон AMSLaTeX-íн çàðèìзарим íýãнэг íýìýëòèéãнэмэлтийг àãóóëñàíагуулсан TeX markup õýëèéãхэлийг àøèãëàäàãашигладаг. ÝíýЭнэ õýëхэл íüнь PNG/Portable Network Graphic/ ä¿ðñдүрс ýñâýëэсвэл HTML -ãг ¿¿ñãýæүүсгэж áàéäàãбайдаг. Жишээ нь <math>\sum\limits_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i},</math> гэсэн томъёог оруулахын тулд язгуур дор n бүхий товч дээр дарсны дараа \sum\limits_{i=-\infty}^{\infty}\frac{1}{i} гэсэн LATEX бичлэгийг бичнэ. LATEX бичлэгийг хэрхэн бичихийг доорх агуулгын дагуу дэлгэрүүлэн үзнэ үү.
 
__TOC__