"Обьект танилт"-ны өөр хувилбарууд

 
== Арга зүй ==
Обьектийг олж илрүүлэх аргууд нь ерөнхийдөө [[Машин сургалт|машин сургалтанд]] суурилсан арга эсвэл [[Deep learning|гүнзгий суралцах]] суурилсан аргад хоёуланд нь ордог. [[Машин сургалт|Машин сургалтын]] аргын хувьд эхлээд дараах аргуудын аль нэгийг ашиглан онцлог шинжүүдийг тодорхойлж, дараа нь ангилахдаа вектор дэмжих машин (SVM) гэх мэт техникийг ашиглах шаардлагатай болдог. Нөгөө талаар, гүнзгийрүүлэн судлах арга барилууд нь объектуудыг эцсийн эцэст илрүүлэх чадварыг тодорхой шинж чанаргүйгээр хийх боломжтой байдаг бөгөөд эдгээр нь ихэвчлэн <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Convolutional_neural_networks" rel="mw:ExtLink" data-linkid="24" class="mw-redirect cx-link" title="Convolutional neural networks">convolutional neural networks</a> (CNN) дээр суурилдаг.
 
* Машин сургалтын арга:
** Бүс нутгийн саналууд (R-CNN, <ref>{{Cite journal|date=2014|title=Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation|url=https://www.cv-foundation.org/openaccess/content_cvpr_2014/papers/Girshick_Rich_Feature_Hierarchies_2014_CVPR_paper.pdf|journal=Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition|volume=}}</ref> Хурдан R-CNN, <ref>{{Cite journal|date=2015|title=Fast R-CNN|url=https://www.cv-foundation.org/openaccess/content_iccv_2015/papers/Girshick_Fast_R-CNN_ICCV_2015_paper.pdf|journal=Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision|volume=}}</ref> Илүү хурдан R-CNN <ref>{{Cite journal|date=2015|title=Faster R-CNN|url=https://arxiv.org/pdf/1506.01497.pdf|journal=Advances in Neural Information Processing Systems|volume=}}</ref> )
** Нэг удаагийн MultiBox илрүүлэгч (SSD) <ref>{{Cite book|title=SSD: Single shot multibox detector|date=October 2016}}</ref>
** Та зөвхөн нэг л харах боломжтой (YOLO) <ref>{{Cite journal|title=You only look once: Unified, real-time object detection|journal=Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition|date=2016}}</ref>
 
== Үүнийг бас үзнэ үү ==
5,989

edits