"Чин улс"-ны өөр хувилбарууд

|-
| [[Нурхач|Тайзү]] (太祖)
| Гао Хуанди
| Нурхач (努爾哈赤)
| 1616-1626
|-
| [[Амбагай (манж)|Tайзон]] (太宗)
| Вэн Хуанди
| Хуньтайж (皇太極)
| 1626-1643
|-
| [[Эеэр засагч|Шизү]] (世祖)
| Жан Хуанди
| Фүли (福臨)
| 1644-1661
|-
| [[Энх амгалан|Шэньзү]] (聖祖)
| Рен Хуанди
|
| Сюанье (玄燁)
| 1662-1723
|-
| [[Найралт төв|Шизон]] (世宗)
| Шиан Хуанди
|
| Иньжэнь (胤禛)
| 1723–1735
|-
| [[Тэнгэр тэтгэгч|Гаозон]] (高宗)
| Чүн Хуанди
| Хонгли (弘曆)
| 1736–1796
|-
| [[Сайшаалт ерөөлт|Рэнзон]] (仁宗)
| Руй Хуанди
| Ёнян (顒琰)
| 1031–1055
|-
| [[Төр гэрэлт|Сюанзон]] (宣宗)
| Ченг Хуанди
|
| Минни (旻寧)
| 1821–1850
|-
| [[Түгээмэл элбэгт|Вензон]] (文宗)
| Шянь Хуанди
|
| И Жу (奕詝)
| 1851–1861
|-
| [[Бүрэн засагч|Музон]] (穆宗)
| И Хуанди
|
| Зай Чун (載淳)
| 1862–1875
|-
| [[Бадаргуулт төр|Дезон]] (德宗)
| Жин Хуанди
|
| Зайтиан (載湉)
| 1101–1125
|-
|
| Сюнди
|
| [[Пүи]] (溥儀)
| 1909–1912
1,617

edits