"Хятан улс"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
|year_start = 907
|year_end = 1125
|event_start = [[Амбагян|Елюй Амбагян]], Киданы ханлигийн илижин буюу хан болов.
|event_start =
|event_end = Их Ляо улс мөхөв.
|date_start =
|date_event1 = 907916 он
|event1 = [[Амбагян|Елюй Амбагян]], Киданы ханлигийнаймгуудыг нэгтгээд Кидан илижинулсын буюуих ханхаган болов.
|date_event2 = 916 он
|event2 =
|event2 = Елюй Амбагян, Киданы аймгуудыг нэгтгээд Кидан улсын их хаган болов.
|date_event3 = 1125
|event3 = Их Ляо улс мөхөв.
|p1 = [[Тан улс]]
|flag_p2 =
Anonymous user