"Олноо өргөгдсөн Монгол улсын Засаг захиргааны нэгжүүд"-ны өөр хувилбарууд