"Давтамж"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
No edit summary
No edit summary
'''Давтамж''' - Давтамж гэдэг нь цаг хугацааны нэгжийн үйл явдлын тоог хэмждэг. Давтамжийг тооцоолохын тулд хугацааны интервалыг тодорхойлж, үйл явдлын давтамжийг олон удаа давтаж, энэ хэмжээ нь хугацааны интервалаар хуваагдана.
 
Квант механикт улсынусны долгионы функцийн хэлбэлзлийн давтамж энэ төлөвийн энергийг илэрхийлэх ба ингэснээр нэгжийн тогтолцоо нь давтамж ба энерги Тэдгээр нь ижил нэгжээр илэрхийлэгддэг. Өөрөөр хэлбэл, давтамж ба энергийн хоорондох хөрвөлтийн коэффициент - Е = hν тэгшитгэл дэх Planck тогтмол нь 1 юм.
 
:<math>f = \frac{1}{T}</math>
Anonymous user