"Өгөгдлийн бүтэц ба алгоритм"-ны өөр хувилбарууд

Үг үсгийн, найруулга зүйн алдааг засав.
(Өгөгдлийн бүтэц ба алгоритм)
(Үг үсгийн, найруулга зүйн алдааг засав.)
 
Компьютерийн шинжлэх ухаан нь өгөгдлийн бүтцийг ашигтайгаар ашиглаж болох учраас компьютер өгөгдлийг хадгалах, зохион байгуулах тодорхой нэг арга зам юм. [1] [2]
 
Өөр өөр төрлийн өгөгдлийн бүтцийн програмууд нь өөр өөр төрлийн тохирсон, зарим тодорхой ажлуудыг хийхэд өндөр мэргэшсэн байдаг. Хөрвүүлэгч нь шийдлүүд нь ихэвчлэн тодорхойлогчтой бөгөөд хайхад хэшхэцүү хүснэгтийг ашигладаг юм.
 
Жишээ нь, Б-мод, ялангуяа мэдээллийн санг хэрэгжүүлэхэд сайн тохирсон байдаг.
 
 
 
Өгөгдлийн бүтэц зэрэг томоохон мэдээллийн сан, интернэт индекс үйлчилгээ зэрэг үр ашигтай дээр их хэмжээний өгөгдлийг удирдах арга хэрэгсэл болдог. Ихэвчлэн мэдээллийг үр ашигтай, бүтцийг үр ашигтай алгоритм боловсруулах нь чухал юм. Зарим нь албан ёсны загварын арга, програмчлалын хэл, програм хангамж боловсруулахад гол зохион байгуулалтын хүчин зүйл гэж биш харин алгоритмын илүү өгөгдлийн бүтцүүд, онцлон тэмдэглэж байна. Хадгалах ба татаж аванавах аль аль нь үндсэн санах ой болон хоёрдогч санах ойд хадгалагдсан өгөгдлийнөгөгдлийг хийж болно.
 
 
Anonymous user