"Ерөнхийлөгчийн засаглалын систем"-ны өөр хувилбарууд