"Төрсний гэрчилгээ"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
 
[[Файл:Төрсний гэрчилгээ.jpg|thumb|right|Төрсний гэрчилгээний нүүрэн тал]]
'''Төрсний гэрчилгээ''' нь хүний [[төрөлт]]ийг нэр, хүйс, төрсөн газар, төрсөн өдөртэй нь тодорхойлсон албаны тодорхойлолт юм. Үүнээс гадна гэрчилгээ олгох үеийн [[Эцэг, эх|хуулийн эцэг, эх]]ийг (заавал [[Цусан төрөл|төрсөн эцэг, эх]] байх албагүй, жишээ нь өргөмөл хүүхэд байж болох учир) бүртгэнэ. Төрсний гэрчилгээг ихэнх улс оронд тухайн суурингийн иргэний бүртгэлийн газраас олгодог.