"Гүнсэнноровын Батмөнх"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "'''Гүнсэнноровын Батмөнх''' нь Говь-Алтай аймгийн [[Хөхморьт сум|Хөхморьт]..."
(Хуудас үүсгэв: "'''Гүнсэнноровын Батмөнх''' нь Говь-Алтай аймгийн [[Хөхморьт сум|Хөхморьт]...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user