"Хүлтээгийн Мөнхжаргал"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "'''Хүлтээгийн Мөнхжаргал''' нь Увс аймгийн Тэс сумын харьяат. Үнд..."
(Хуудас үүсгэв: "'''Хүлтээгийн Мөнхжаргал''' нь Увс аймгийн Тэс сумын харьяат. Үнд...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user