"Монгол-Оросын 1912 оны гэрээ"-ны өөр хувилбарууд

 
== Талуудын төлөөлөгчдийн бүрэлдхүүн ==
[[Файл:With the Russians in Mongolia 058.png|thumb|Коростовец-Р Сард Өргөн Ах, 1912 Онд, ОХУ-Ын Колони, Монгол Ноед Болон Засгийн Газрын Сайд Нар Хүлээн Авч Уулзав]]
 
 
== Талуудын зорилго, хэрэгжсэн байдал ==
Anonymous user