"Дүүрэг"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
'''Дүүрэг''' нь [[Улаанбаатар]] хотын засаг захиргааны нэгж юм. Улаанбаатар хот 9 дүүрэгтэй бөгөөд тэдгээр нь цааш [[хороо]]дод хуваагдана. Дүүрэг бүр нь Улсын Их Хурлын сонгуульд тойрог болдог.
 
Налайх болон Багануур дүүргүүд нь засагхэдийн захиргааныхотын хувьдбүсээс Улаанбаатаргадуур хотынбайрлалтай хэсэгч боловчстратегийн жинхэнэач амьдралхолбогдол дээрбүхий болэрдсийн барагнөөц тусдааболон уурхайтайн учир засаг захиргааны хувьд Улаанбаатар хотын хотуудхэсэгт юморуулдаг. Багахангай нь [[Төв аймаг]] дотор, Багануур нь Төв болон [[Хэнтий]] аймгийн хил дээр оршино.
 
 
Anonymous user