"Шатар"-ны өөр хувилбарууд

202.70.34.29 (Яриа) хэрэглэгчийн 576658 засварыг цуцлах. Back to an healthy version (SWMT)
(202.70.34.29 (Яриа) хэрэглэгчийн 576658 засварыг цуцлах. Back to an healthy version (SWMT))
Tag: Undo
Шатар бол хоёр хүн тоглодог хөлөгт тоглоом юм. Найм наймын харьцаатай нийт 64 нүд бүхий хөлөг дээр тоглодог. Тоглоом эхлэхэд тоглогч тус бүр доорх зургаан зүйлийн төрлөөр тоглодог байна. Үүнд:
1. 1 Ноён
2. 1 БэрсХатан
3. 2 Тэрэг
4. 2 Морь
6

edits